Chiffonjén och 2M Invest investerar 10 miljoner kronor i Gigantic Duck

av Magnus Trast 1 september, 2021 i Chiffonjén

Investment AB Chiffonjén och ett investerarnätverk med 2M Invest som ankarinvesterare investerar sammanlagt 10 miljoner kronor när det Boråsbaserade dataspelsbolaget Gigantic Duck tar in pengar för expansion. Pengarna ska gå till att utveckla spelet Bombergrounds: Battle Royale, som redan har rönt massmedial uppmärksamhet för sina framgångar.

- Genom det kapital vi nu får in kan vi öka takten i utvecklingen av spelet. Dessutom knyter vi affärsmannaskap och erfarenhet av att driva start-ups till bolaget och dess styrelse, säger Jimmy Nyström, vd och grundare av Gigantic Duck.

Det var i början av mars 2020 som Gigantic Duck lanserade en early access-version av spelet Bombergrounds: Battle Royale, och som utan marknadsföring fick 700 000 användare redan de första månaderna.

- Vi stod ödmjuka inför succén och förstod då vilken potential spelet verkligen har. Det var också då vi insåg att vi behöver ta in kapital för att göra spelet rättvisa, säger Alexander Martinovic, vice vd och medgrundare av Gigantic Duck.

Nu väljer Chiffonjén att gå in i bolaget, vilket också innebär en ny bransch för bolaget.

- Jag är övertygad om att vi tillsammans med grundarna kan åstadkomma något riktigt bra. En ny bransch för oss och vi investerar vanligtvis i en senare fas. Men demolanseringen har genererat intäkter och visat på tillväxtpotential. Inom vårt nätverk har vi erfarenhet som kan tillföra kompetens, säger Magnus Trast, vd i Chiffonjén. Petter Jacobs, en av Chiffonjéns delägare, kommer att ta plats i Gigantic Ducks styrelse.

Den andra investeraren, 2M Invest, som företräder ett investerarnätverk, investerar lika mycket. Det är också de som tar hand om klubban i styrelserummet.

- Det är två riktigt bra killar som har lagt grunden för något som kan bli riktigt stort. Nu väntar hårt arbete från styrelse och medarbetare för att leverera och sedan lansera spelet ordentligt. Jag ser fram emot denna resa, säger Mikael Haag, tillträdande styrelseordförande i Gigantic Duck.

För mer information:

Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 070-518 80 65, mail magnus.trast@chiffonjen.se

Entreprenörinvest och Chiffonjén nya delägare i JLM

av Magnus Trast 11 juni, 2021 i Chiffonjén

Hans Kulander har sedan 1991 varit huvudägare i Dikeshäxan AB som genom helägda dotterbolaget JLM Scandinavia säljer maskiner för horisontell styrbar borrning i Norden, Polen och Ukraina.

Hans Kulander målsättningen har varit att ledningen i JLM ska få möjlighet att utöka sitt delägande i verksamheten. Detta har nu blivit möjligt när Hans Kulander överlåter samtliga sina aktier till ledningen, styrelseledamöter, Chiffonjén och Entreprenörinvest. Investment AB Spiltan är sedan tidigare långsiktig delägare i JLM och är fortsatt med.

”Jag känner mig ödmjuk, tacksam och inspirerad över denna möjlighet att fortsätta utveckla JLM Gruppen som delägare tillsammans med nya och befintliga aktieägare samt våra kunniga och dedikerade medarbetare” säger Peter Skoog, VD.

JLM har med sin 50-åriga erfarenhet och sina produkter i Ditch Witch, American Augers, Trencor, Subsite, Hammerhead, Dupagro, HÄNY och Baroid en stark marknadsposition. De nya ägarna ser fram emot att stärka bolagets position i framtiden. Tillsammans ska vi leverera förstklassig utrustning till de som är med och bygger infrastruktur.

Chiffonjén och Entreprenörinvest är två investmentbolag med rötterna i Småland som gläds åt att göra sin första saminvestering med förhoppningen att det ska bli fler i framtiden.

Mer information finns på www.chiffonjen.se, www.entreprenorinvest.se och www.jlmscandinavia.se

För ytterligare information kontakta Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 0705 188 065 eller mail magnus.trast@wp.chiffonjen.se eller Ulf Annvik, VD Entreprenörinvest telefon 070-698 78 48 eller ulf.annvik@entreprenorinvest.se

Emilshus fyller på kassan

av Magnus Trast 12 mars, 2021 i Chiffonjén

Det småländska fastighetsbolaget Emilshus har som mål att fram till 2023 genom förvärv bygga upp ett fastighetsbestånd om 5 mdr. Under 2020 genomfördes förvärv 1,0 mdr och per årsskiftet värderades portföljen med småländska fastigheter till 2,7 mdr. Substansvärdetillväxten per aktie uppgick under 2020 till 26 %!

Första förvärvet 2021 är genomfört och nu fyller Emilshus på kassan för att stärka sin finansiella ställning för ytterligare tillväxt.

En fulltecknad företrädesemission om ca 85 mkr har genomförts där Chiffonjén har tecknat för sin andel i bolaget. Emilshus har också, inom ramen för sitt obligationslån som finns noterat på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List, emitterat ytterligare obligationer om 150 mkr.

 

Hillerstorp 2:106 - Gnosjö

Entiros accelererar med kapital från Spectria Invest

av Magnus Trast 17 december, 2020 i Chiffonjén

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest, där Investment AB Chiffonjén är delägare, adderar sitt fjärde bolag till portföljen. Entiros är ledande specialister inom systemintegration och hjälper företag att smartare och snabbare integrera med hjälp av rätt strategi, metod och verktyg. Nu tar bolaget in 6,4 MSEK via en nyemission för att öka hastigheten i marknadsetableringen av online-verktyget Entiros Starlify. Entiros Starlify är ett SaaS-verktyg (Software as a Service) för att organisera och visualisera integrationer och applikationer.

Investeringsrundan leds av Spectria Invest och därtill deltar Almi Invest, befintliga ägare, medarbetare och styrelse.

I och med den ökade takten av digitalisering blir det allt viktigare att data finns tillgänglig för rätt person eller system i rätt tid. Entiros tjänster möjliggör en accelererad digital transformationstakt genom att utveckla dataflöden och göra dem lättillgängliga och återanvändbara. Entiros erbjuder också personcertifieringen Certified Integrator.

Entiros mission är öppenhet och att utveckla integrationsbranschen. Under tio år har företaget hjälpt globala företag som Volvo Cars, Gant och Schibsted att utveckla och effektivisera sina integrationslösningar. Baserat på dessa erfarenheter har nu Entiros Starlify utvecklats, vars marknadsetablering är anledningen för nyemissionen.

Entiros har etablerat sig som en mycket stark aktör på marknaden för systemintegrationer. Vi tror starkt på teamet, på grundverksamheten som har byggts upp och på den nya tjänsten Entiros Starlify. Dialogen med teamet har förts under en längre tid men nu var tajmingen rätt för både oss och bolaget att genomföra investeringen. Vi ser mycket fram emot, att tillsammans med medarbetarna och övriga ägare, vidareutveckla och stärka Entiros position på den växande marknaden som bolaget befinner sig i, säger Gustav Österström, VD på Spectria Invest.

 

Organisera och visualisera integrationer och system

I Entiros Starlify samarbetar utvecklare, arkitekter och ledning för att driva digital transformation. Verktyget ger tydlighet och insikt av nuläget och målbilden för att kunna ta rätt beslut i den fortsatta utvecklingen. Ett visualiserat och organiserat applikationsnätverk skapar också överblick över vilka integrationer som finns och vad som går att återanvända, för att både spara tid och pengar.

Vårt kundlöfte är systemintegration på rätt sätt med upp emot tio gånger snabbare leveranser över tid genom rätt teknik, metod och arkitektur. Med Entiros Starlify kan vi nu nå ut till systemutvecklare internationellt med vår best practices och ge dem verktygen för att själva nå dessa effekter. Globalt spenderar världens ca 25 miljoner systemutvecklare i snitt en timme om dagen på integration mot andra system. Därmed omsätts idag värden motsvarande Sveriges BNP enbart på systemintegration. Med Entiros Starlify på världsmarknaden hoppas vi att tusentals verksamheter i privat och offentlig sektor kan nå nya höjder genom ökade informationsflöden. Detta blir möjligt tillsammans med Spectria Invest och Almi Invest, säger Gustav Rosén, VD på Entiros.

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond med koppling till Science Park i Jönköpings län, som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande. Bakom fonden finns erfarna investerare, näringslivet och akademin.

För mer information om Spectria Invest och dess ägare, se www.spectriainvest.se

Om Entiros Integrations

Entiros är oberoende specialister på integration av informationssystem. Vi driver utvecklingen inom systemintegration och levererar lösningar för en innovativ digital framtid, genom integration på plattformar som bygger på öppna ramverk. Vi tar totalansvar för integration, från strategisk rådgivning och förstudie till drift och support.

www.entiros.se

Malwa levererar maskin nr 200 i 560-serien med rekordstor orderstock

av Magnus Trast 26 Oktober, 2020 i Chiffonjén

I början av oktober lanserade Malwa Forest den fjärde generationens Malwa 560. Nu är den första sålda maskinen färdig för leverans till Bertil Olausson, självverksam skogsägare i Nässjö.

De tre senaste åren har varit de händelserikaste i företagets historia och framgångarna avspeglas i både resultat och marknadsposition. 2020 har inneburit utmaningar för hela branschen som få kunnat förutspå – Malwa Forests VD Hans Lindberg ser, läget till trots, optimistiskt på framtiden: ”Som en följd av pandemin gör vi i år ett tapp på ca 20%, men går samtidigt in i 2021 med rekordstor orderstock. Efter att ha behövt korttidspermittera personal under våren befinner vi oss nu istället i ett läge där vi nyanställer för att kunna öka produktionstakten i vår.”

”Nymaskinsordrar har i dagsläget leveransdatum i april” tillägger Magnus Wallin, Malwas grundare och affärsutvecklingschef. Han fortsätter: ”Jag tror vi ser resultatet av en lyckad produktlansering, men också hur viktigt det är att snabbt kunna ställa om inom organisationen och anpassa arbetssätt till den nya verklighet pandemin innebär. Ett vanligt år hade vi stått på mässor och besökt våra distributörer runt om i Europa. Istället har vi själva åkt ut på en landsomfattande demoturné, ökat tillgängligheten för privata coronasäkrade visningar och jobbat kreativt med digitala verktyg för att kunna mötas över gränserna”.

Reseavrådan och ett allmänt osäkert världsläge har till viss del bromsat in Malwas exportsatsningar under det gångna året, men på sikt finns det gott om positiva signaler. ”Vi vet att efterfrågan på skogsmaskiner inom kompaktklassen är på uppgång i Europa och vi har stort självförtroende i vår produkt. Under året har vi etablerat distribution i ett par nya länder. Vi hoppas på att kunna stärka dessa samarbeten under 2021 och kanske även ta steget in på ytterligare någon marknad. När det återigen går att mötas på ett säkert sätt står vi väl förberedda” avslutar Hans.

 
Malwa-Artikel

Ett nätverk med entreprenörer för entreprenörer

av Magnus Trast 20 Oktober, 2020 i Chiffonjén

En viktig hörnsten i Chiffonjéns verksamhet är det starka och engagerade nätverk som byggs med våra aktieägare som grund. En gång om året bjuds hela nätverket in för att få ny kunskap, inspireras och skapa nya kontakter. I år genomfördes Nätverksdagen i oktober med hänsyn tagen till de rekommendationer som fanns för konferenser.

Chiffonjéns ordförande Lars-Åke Rydh inledde dagen med att hälsa alla välkomna och presentera dagens tema, hållbarhet och investeringar. Magnus Trast, Chiffonjéns VD, presenterade hur vi jobbar med våra investeringar. Chiffonjén har ett 50-tal entreprenörsfamiljer som delägare och en portfölj med investeringar till ett värde av ca 240 mkr som har haft en väldigt positiv utveckling. Värdet per aktie är idag mer än tre gånger så högt som för fem år sedan.

Läs mer >
 

Chiffonjén stänger övertecknad nyemission

av Magnus Trast 20 Maj, 2020 i Chiffonjén

Chiffonjén fyller på kassan med drygt 20 mkr och förstärker sitt nätverk med nya engagerade aktieägare. Chiffonjéns årsstämma beslutade den 19 april att genomföra en nyemission på upp till 20,8 mkr. I första hand riktad till aktieägarna men också med möjlighet att ta in nya inbjudna aktieägare. Emissionen är nu avslutad och den blev övertecknad.

"Vi har ett starkt nätverk i form av våra aktieägare som fortsätter att investera i Chiffonjén och som engagerar sig i våra investeringar. Nu breddar vi detta nätverket ytterligare med nya aktieägare som ställer upp på vår vision att vara entreprenörens bästa vän vilket är mycket glädjande, säger Chiffonjéns VD Magnus Trast"

Kapitalet ska i första hand användas till nya investeringar i onoterade entreprenörsledda företag där Chiffonjén kan bli en aktiv minoritetsdelägare.

För ytterligare information kontakta Magnus Trast, VD Investment AB Chiffonjén, telefon 0705 188 065 eller mail magnus.trast@wp.chiffonjen.se

 

Spectria Invest investerar i Trustcruit AB

av Magnus Trast 13 December, 2019 i Chiffonjén, Spectria Invest

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest, där Investment AB Chiffonjén är delägare, gör sin tredje investering och går in i Trustcruit AB, verksamma inom HR-tech. Utöver Spectria investerar även Almi Invest och andra befintliga ägare. Totalt investeras 3,8 MSEK i bolaget.

Trustcruit AB har sitt säte i Jönköping med kontor på Science Park. Bolaget har utvecklat en plattform som samlar in kandidatfeedback från olika delar av rekryteringsprocesser och jämför detta med det globala branschsnittet. Värdet ligger i att rekryterande företag genom data och feedback förstår hur de ska konvertera fler kandidater till ambassadörer. Trustcruit har byggt egna integrationer till stora rekryteringsverktyg som möjliggör automatisk insamling av kandidatfeedback från rekryteringsprocesserna. Bolaget är ensamma om att erbjuda företag möjligheten att jämföra sina rekryteringsprocesser med branschsnittet och har upparbetat en stark position på den svenska marknaden med en imponerande kundbas.

I samband med investeringen tar Spectria Invest en plats i styrelsen.

  • Trustcruit har hittat en eftersatt eller till och med förbisedd del i ett företags eller organisations marknadsföring. Vad har en person för inställning till ett företag där personen sökt ett jobb men inte blivit erbjuden en anställning? De flesta företag vet idag inte hur kandidatens upplevelse var och därmed inte heller vad de skulle kunna förbättra. Där har Trustcruit en viktig funktion att fylla. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Trustcruit på deras fortsatta resa, säger Marcus Ivarsson, Spectrias respresentant i bolagets styrelse.
  • Sedan Almi Invest investerade första gången har Trustcruit lyckats utveckla en lönsam SaaS-affär (Software as a Service) med stor internationell potential, säger Tarja Zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Fokus på marknadsföring och den internationella marknaden

Internationellt sett är det små skillnader i hur rekryterings- och bemanningsprocesserna ser ut. Detta innebär att Trustcruit, med små modifieringar, kan nå ut till internationella kunder. Investeringen kommer primärt att gå till marknadsföringsinsatser och att nå ut till den internationella marknaden.

  • Trustcruit har vuxit kraftigt under 2019 och vi har fått in stora kunder inom samtliga segment (privat, rekrytering och offentlig verksamhet) samtidigt som vi landat flera centrala partnerskap. Det känns väldigt kul att tillsammans med Spectria få fortsätta vår tillväxtresa och befästa vår position som världens största verktyg för att mäta kandidatupplevelsen, säger Simon Werner Zankl, VD på Trustcruit.

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs i huvudsak av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien.

Magnus Wallin/Malwa – årets företagare i Mark

av Magnus Trast 22 November, 2019 i Chiffonjén, Guideline Geo
KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
magnus.trast@chiffonjen.se
+46 705 188 065

Adress
Kivra: 556234-9034
106 31 Stockholm

-

© 2021 CHIFFONJÉN Investment AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.